Blueye Pioneer

Petter F. Schmedling med Blueye Pioneer. Foto: Torun Degnes

Nyeste tilskudd på utstyrsstammen er en Blueye Pioneer fra Blueye Robotics i Trondheim. Dette er en undervannsdrone med kamera og lys, og kan brukes til inspeksjoner og søk under vann. Video blir lagret i dronen og også sendt opp til overflaten slik at man kan styre etter videosignalet. På toppen av dronen kan det monteres f.eks. et GoPro-kamera for å ta bilder eller filme i andre vinkler/andre kvaliteter.